Accueil
+359 2 492 5773

Изисквани от закона означения

I. Осношна информация

Настоящият интернет сайт, достъпен на адрес www.brokerdefense.net, е създаден от дружество „Нет енд Ло“ ООД :
NET AND LAW ООД / НЕТ ЕНД ЛО ООД
Уставен капитал: 5000 лв.
Регистрация в България: 203080575
Вътреобщностен номер по ДДС: BG203080575
Седалище: Бул. Княз Ал. Дондуков“ №49, 1000 София, България
Тел.: +359 2 492 5773
Имейл: mbouzy@netandlaw.com

Logo CCIFB

Член на Френско-българската търговска и индустриална камара от 2014 г.

II. Отговорник за публикациите

Директор по публикациите е  Марк Бузи.

III. Длъжностно лице по защита на данните

Рени Николова Tel : + 359 2 492 57 73 Email : rnikolova@brokerdefense.net

IV. Хостинг

Настоящият интернет сайт е хостван от: SUPERHOSTING.BG Ltd. бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36 София 1797, България https://en.superhosting.bg/ V. Защита на личните данни Информацията, събрана чрез формулярите, налични в настоящия интернет сайт, се обработват съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни  и относно свободното движение на такива данни /Общ регламент относно защитата на данни/. Така събраната информация е предмет на компютърна обработка, имаща за цел да предостави исканата от потребителя услуга. Потребителят е уведомен, че така събраната информациия не може да бъде продавана или по какъвто и да е начин предоставяна на трети лица, с изключение на адвокатите партньори на създателя на сайта с цел предоставяне на услугите по изпълнение на договора между потребителя и „Нет енд ЛО“ ООД. Използвайки формулярите, достъпни в настоящия сайт, потребителят приема, че информацията, която предоставя, може да бъде предадена на адвокатите партньори на създателя на сайта, съгласно  Общите условия за ползване (ОУП) на настоящия сайт. Потребителят е уведомен, че се ползва, съгласно Общия регламент относно защитата на данни от право на достъп и на поправка на информациите, отнасящи се до него. Потребителят е уведомен също и че може, по законови съображения, да възрази срещу обработката на данните, отнасящи се до него. Потребителят може да упражни всички тези права, като се обърне към: „Нет енд Ло“ ООД Княз Ал. Дондуков“ №49, 1000 София, България Рени Николова Тъй като дружеството създател на настоящия интернет сайт е установено в България, държава-членка на Европейския съюз, настоящият сайт не може да бъде предмет на декларация пред CNIL. За сметка на това, съгласно действащото законодателство, настоящият сайт е предмет на деклариране пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Дружество NET & LAW ООD/ НЕТ ЕНД ЛО ООД е фактически регистрирано като администратор на лични данни пред Регистъра на администраторите на лични данни и на регистрите, водени от тях, под номер 416359.

VI. Бисквитки

Навигацията в настоящия сайт може да доведе до инсталирането на бисквитки в компютъра на потребителя. Бисквитката е файл с малък размер, който не позволява идентифицирането на потребителя и който регистрира информации, свързани с навигацията от даден компютър в даден сайт. Бисквитките, използвани в настоящия сайт, имат за цел по-добра навигация за потребителя. Това са бисквитки: За измерване на посещаемостта За социални мрежи, генерирани чрез бутоните за споделяне в социалните мрежи Свързани с рекламните операции Потребителят бива уведомен, че може във всеки момент да възрази на инсталирането на бисквитки, като конфигурира своя браузър по следния начин: При използване на Internet Explorer: Бутон “Outil (Инструмент)” – опции Internet – натискане върху “Confidentialité (Поверителност)” и избиране на “Bloquer tous les cookies (Блокирай всички бисквитки)”. При използване на Chrome : Меню – “ Paramètres (Параметри)” – натискане върху “Afficher les paramètres avancés (Покажи подробните параметри)” – в раздел “Confidentialité (Поверителност)”, натиснете “ Paramètres de contenu (Параметри на съдържанието)” и изберете “ Bloquer les cookies (Блокирайте бисквитките)”. При използване на Firefox : бутон Firefox – бутон “Options (Възможности)” – бутон “Личен живот (Vie privée)” – задаване на параметри на “Règles de conservation (Правила на съхранение)” в “Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique (Използвайте персонализираните параметри за историята” и премахнете отметката, за да дезактивирате бисквитките. При използване на Safari : меню – “Paramètres (Параметри)” – натиснете върху “Afficher les paramètres avancés” – в раздел “Confidentialité” натиснете върху “Paramètres de contenu” – в раздел “Cookies” изберете “Bloquer les cookies”.

Traitement des données en cours
Merci de bien vouloir patienter